Hammers and sledge hammers

Hammer mechanic DIN 1041 non sparking

Hammer mechanic DIN 1041 non sparking


ReferenceAlloyWeightLength (L)
001301 BeCu 280 mmHammer mechanic DIN 1041 Beryllium copper 100 g 100 g 280 mm
 
016201 AlBr 280 mmHammer mechanic DIN 1041 Aluminium bronze 100 g 100 g 280 mm
 
001302 BeCu 300 mmHammer mechanic DIN 1041 Beryllium copper 200 g 200 g 300 mm
 
016202 AlBr 300 mmHammer mechanic DIN 1041 Aluminium bronze 200 g 200 g 300 mm
 
001303 BeCu 300 mmHammer mechanic DIN 1041 Beryllium copper 300 g 300 g 300 mm
 
016203 AlBr 300 mmHammer mechanic DIN 1041 Aluminium bronze 300 g 300 g 300 mm
 

Hammer Sledge non sparking

Hammer Sledge non sparking


ReferenceAlloyWeightLength (L)
001400 BeCu 400 mmHammer Sledge Beryllium copper 800 g 800 g 400 mm
 
016300 AlBr 400 mmHammer Sledge Aluminium bronze 800 g 800 g 400 mm
 
001401 BeCu 400 mmHammer Sledge Beryllium copper 1000 g 1000 g 400 mm
 
016301 AlBr 400 mmHammer Sledge Aluminium bronze 1000 g 1000 g 400 mm
 
001402 BeCu 400 mmHammer Sledge Beryllium copper 1500 g 1500 g 400 mm
 
016302 AlBr 400 mmHammer Sledge Aluminium bronze 1500 g 1500 g 400 mm
 

Hammer Carpenter non sparking

Hammer Carpenter non sparking


ReferenceAlloyWeightLength (L)
003501 BeCu 300 mmHammer Carpenter Beryllium copper 450 g 450 g 300 mm
 
018301 AlBr 300 mmHammer Carpenter Aluminium bronze 450 g 450 g 300 mm
 

Mason's hammer non sparking

Mason's hammer non sparking diagram mason's hammer non sparking


ReferenceAlloyWeightLength (L)
002401 BeCu 305 mmMason's hammer Beryllium copper 600 g 600 g 305 mm
 
017301 AlBr 305 mmMason's hammer Aluminium bronze 600 g 600 g 305 mm
 

Machinist's hammer U.S. non sparking

Machinist's hammer U.S. non sparking diagram machinist's hammer u.s. non sparking


ReferenceAlloyWeightLength (L)
001107 BeCu 280 mmMachinist's hammer U.S. Beryllium copper 230 g 230 g 280 mm
 
016007 AlBr 280 mmMachinist's hammer U.S. Aluminium bronze 230 g 230 g 280 mm
 
001108 BeCu 280 mmMachinist's hammer U.S. Beryllium copper 340 g 340 g 280 mm
 
016008 AlBr 280 mmMachinist's hammer U.S. Aluminium bronze 340 g 340 g 280 mm
 
001109 BeCu 310 mmMachinist's hammer U.S. Beryllium copper 450 g 450 g 310 mm
 
016009 AlBr 310 mmMachinist's hammer U.S. Aluminium bronze 450 g 450 g 310 mm
 

Chipping Hammer non sparking

Chipping Hammer non sparking


ReferenceAlloyWeightLength (L)
001701 BeCu 330 mmChipping Hammer Beryllium copper 150 g 150 g 330 mm
 
016601 AlBr 330 mmChipping Hammer Aluminium bronze 150 g 150 g 330 mm
 
001702 BeCu 350 mmChipping Hammer Beryllium copper 400 g 400 g 350 mm
 
016602 AlBr 350 mmChipping Hammer Aluminium bronze 400 g 400 g 350 mm
 
001703 BeCu 380 mmChipping Hammer Beryllium copper 700 g 700 g 380 mm
 
016603 AlBr 380 mmChipping Hammer Aluminium bronze 700 g 700 g 380 mm
 

Hammer Sledge German type non sparking

Hammer Sledge German type non sparking


ReferenceAlloyWeightLength (L)
001500 BeCu 400 mmHammer Sledge German type Beryllium copper 800 g 800 g 400 mm
 
016400 AlBr 400 mmHammer Sledge German type Aluminium bronze 800 g 800 g 400 mm
 
001501 BeCu 400 mmHammer Sledge German type Beryllium copper 1000 g 1000 g 400 mm
 
016401 AlBr 400 mmHammer Sledge German type Aluminium bronze 1000 g 1000 g 400 mm
 
001502 BeCu 400 mmHammer Sledge German type Beryllium copper 1500 g 1500 g 400 mm
 
016402 AlBr 400 mmHammer Sledge German type Aluminium bronze 1500 g 1500 g 400 mm
 

Hammer adjuster non sparking

Hammer adjuster non sparking


ReferenceAlloyWeight
001201 BeCu Hammer adjuster Beryllium copper 108 mm 108 mm
 
016101 AlBr Hammer adjuster Aluminium bronze 108 mm 108 mm
 
001202 BeCu Hammer adjuster Beryllium copper 141 mm 141 mm
 
016102 AlBr Hammer adjuster Aluminium bronze 141 mm 141 mm
 

Hammer cut off non sparking

Hammer cut off non sparking diagram hammer cut off non sparking


ReferenceAlloyWeight
001601 BeCu Hammer cut off Beryllium copper 153 mm 153 mm
 
016501 AlBr Hammer cut off Aluminium bronze 153 mm 153 mm
 
001602 BeCu Hammer cut off Beryllium copper 190 mm 190 mm
 
016502 AlBr Hammer cut off Aluminium bronze 190 mm 190 mm
 

Hammer without recoil non sparking

Hammer without recoil non sparking


ReferenceAlloyWeightLength (L)
018204 BeCu 25 mmHammer without recoil Beryllium copper 350 g 350 g 25 mm
 
018206 BeCu 40 mmHammer without recoil Beryllium copper 500 g 500 g 40 mm
 
018208 BeCu 50 mmHammer without recoil Beryllium copper 1000 g 1000 g 50 mm
 
018210 BeCu 75 mmHammer without recoil Beryllium copper 3000 g 3000 g 75 mm
 

Wedge

Wedge, flange non sparking

Wedge, flange non sparking diagram wedge, flange non sparking


ReferenceAlloyLength (L)Width (B)Thickness (H)
013016 BeCu 80 mmWedge, flange Beryllium copper 80 mm 80 mm 13 mm 6 mm
 
025816 AlBr 80 mmWedge, flange Aluminium bronze 80 mm 80 mm 13 mm 6 mm
 
013004 BeCu 100 mmWedge, flange Beryllium copper 100 mm 100 mm 50 mm 10 mm
 
025804 AlBr 100 mmWedge, flange Aluminium bronze 100 mm 100 mm 50 mm 10 mm
 
013006 BeCu 135 mmWedge, flange Beryllium copper 135 mm 135 mm 50 mm 18 mm
 
025806 AlBr 135 mmWedge, flange Aluminium bronze 135 mm 135 mm 50 mm 18 mm