Monkey (Railroas) wrench non sparking

Monkey (Railroas) wrench non sparking diagram monkey (railroas) wrench non sparking


ReferenceAlloyLength (L)Opening (L)
009625 BeCu 254 mmMonkey (Railroas) wrench Beryllium copper 254 mm 254 mm 48 mm
 
023825 AlBr 254 mmMonkey (Railroas) wrench Aluminium bronze 254 mm 254 mm 48 mm
 
009630 BeCu 305 mmMonkey (Railroas) wrench Beryllium copper 305 mm 305 mm 58 mm
 
023830 AlBr 305 mmMonkey (Railroas) wrench Aluminium bronze 305 mm 305 mm 58 mm
 
009635 BeCu 350 mmMonkey (Railroas) wrench Beryllium copper 350 mm 350 mm 65 mm
 
023835 AlBr 350 mmMonkey (Railroas) wrench Aluminium bronze 350 mm 350 mm 65 mm