Fourche antidéflagrante

Fourche antidéflagrante schéma fourche antidéflagrante

RéférenceAlliageLongueur (L)Largeur (B)
002001 BeCu 327 mmFourche Cuivre béryllium 327 mm 327 mm 200 mm
 
016901 AlBr 327 mmFourche Bronze Aluminium 327 mm 327 mm 200 mm